Locatie Palet
Dit is de website van Locatie Palet. Locatie Palet is onderdeel van OBS Delfshaven. De school, met twee locaties, is ontstaan op 1 augustus 2003 na een fusie van OBS Delfshaven en OBS Palet.

Locatie Palet in het kort:

- Ons onderwijs

- Lekker Fit

- Peuterspeelzaal Pippeloen

Ons onderwijs

Verantwoordelijkheid door keuzevrijheid- Zelfstandigheid - Samenwerking

Lekker Fit!
Locatie Palet is een Lekker Fit! school, Lekker fit! is een beknopte lesmethode voor het basisonderwijs. Het lesprogramma biedt zowel theorie- als praktijklessen over gezonde voeding en bewegen en richt zich op alle groepen van de basisschool. De leerlingen krijgen drie beweegmomenten per week; drie keer gym of twee keer gym en een keer zwemmen.

Pippeloen
Op locatie Palet is er in samenwerking met  PSZ Pippeloen. De PSZ draagt bij aan een beter fundament voor kleuters die instromen in het basisonderwijs.

Locatie Palet vormt samen met Peuterspeelzaal Pippeloen een voorschool. Een voorschool is een samenwerkingsverband tussen een of meerdere peuterspeelzalen en de onderbouw van een basisschool. De kinderen (2 tot 4 jaar) krijgen een gestructureerd programma aangeboden, waarbij werkwijze, materialen en pedagogisch-didactische aanpak op elkaar zijn afgestemd. Het doel van de voorschool is het verkleinen van de kans op (taal)achterstanden, zodat kinderen beter van het aangeboden onderwijs kunnen profiteren. OBS Delfshaven en Peuterspeelzaal Pippeloen maken gebruik van de methode Kleuterplein en Peuterplein.


Lieve Verschuierstraat 62

3021 ZH Rotterdam

010-8208987- 06-19995966

info.palet@nullobsdelfshaven.nl