Daltononderwijs

Daltononderwijs

Locatie Palet werkt volgens de principes van Daltononderwijs waarbij de volgende vijf kernwaarden centraal staan:

  • Samenwerken
  • Vrijheid en verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid
  • Effectiviteit
  • Reflectie

Bij vrijheid hoort het dragen van eigen verantwoordelijkheid.
De leerkrachten geven het vertrouwen daarin aan de kinderen. Dit wordt de kinderen vanaf groep één en twee geleerd en wordt steeds uitgebreider. Het kind kan zelf zijn taken indelen en maakt zelf een planning.  Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen.

Samenwerken, de tweede kernwaarde, is gegrond op het idee dat iedereen in deze maatschappij met veel verschillende mensen moet kunnen werken en leven. In deze vorm van onderwijs leren de kinderen zo om oog te hebben voor elkaar en de onderlinge verschillen te respecteren.

De derde kernwaarde, zelfstandigheid, houdt in dat de leerlingen zelf hun taak kiezen. Daarbij wordt de keuzevrijheid steeds groter en gecompliceerder. Dit alles is steeds aangepast aan het niveau van het kind, samen met de leerkracht bekijkt hij of het leerproces voldoende is. Zo nodig wordt het plan bijgesteld om het in goede banen te leiden.

Reflectie, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk. In gesprekjes kan er bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan het feit waarom een kind steeds de rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker inschat dan ze (achteraf) blijken te zijn. Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd. 

Effectiviteit, het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Lieve Verschuierstraat 62

3021 ZH Rotterdam

010-8208987- 06-19995966

info.palet@nullobsdelfshaven.nl