Inschrijven

Inschrijven

Voor het inschrijven van uw kind(eren) kunt u contact opnemen met de locatieleiding van de school. 

Wij hebben als school te maken met drie soorten nieuwe leerlingen: 2 tot 4 jarigen, 4-jarigen en zij-instromers.

2 tot 4 jarige leerlingen
Vanaf 2 jaar zijn de leerlingen bij ons op school welkom in de groep 0. Groep 0 verschilt in een aantal opzichten van een voorschool-peuterspeelzaal.

 

    1. Doorgaande leerlijn: een groep nul is een samenwerking tussen het peuterspeelzaalwerk en de basisschool en valt onder de basisschool. Op die manier wordt de doorgaande leerlijn voor de overstap van groep nul naar de kleuters, groep 1/2 gegarandeerd.
    1. Betrokken ouders: er is een actief ouderprogramma
    1. Intensiever: peuters gaan vijf dagdelen naar groep nul
    1. Eisen aan de leid(st)ers: voor een groep nul staan twee leid(st)ers, waarvan er een hbo-geschoold is.

Vanaf 4 jaar stromen leerlingen door naar groep 1.

4 jarige leerlingen
Zodra uw kind vier jaar is mag het naar school. Het kiezen van een school is een belangrijke keuze voor ouders en kind. Wij nodigen ouders dan ook van harte uit om een kijkje te komen nemen binnen onze school. U kunt hiervoor een afspraak maken met de locatieleider. 

 

Zij-instromers
Ook ouders van zij-instromers nodigen wij van harte uit een kijkje te komen nemen op onze school. U kunt hiervoor een afspraak maken met de locatieleider. 
Wanneer leerlingen van een andere school komen, moet de ‘oude’ school een onderwijskundig rapport naar ons sturen (wettelijk verplicht). Resultaten van toetsen en werk kunnen ons een indicatie geven van het niveau van het kind. Bij twijfel wordt het kind door ons getoetst om het juiste niveau te bepalen om te voorkomen dat er hiaten in de ontwikkeling ontstaan.

 

Terug

Lieve Verschuierstraat 62

3021 ZH Rotterdam

010-8208987

mail@nulllocatiepalet.nl